X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

35. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda 27 yetenekli çocuğa ödül

Türkiye’nin yedi bölgesinin yanı sıra KKTC, Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Suudi Arabistan’dan 50 bine yakın resmin katıldığı 35. Pınar Resim Yarışması’nın ödül töreni, İstanbul Büyükada’da düzenlenen Sanat Haftası’nda gerçekleştirildi.

Ressam Prof. Ergin İnan ve Ressam Prof. Zahit Büyükişliyen gözetiminde atölye çalışmalarına katılan çocuklar, sanatla dopdolu bir hafta geçirdi. Birçoğu ilk kez İstanbul’u ve hatta denizi görme şansı yakalayan çocuklar, Sanat Haftası’ndan mutlu yüzlerle ayrıldı.           

Türkiye’nin öncü markası Pınar’ın, ilköğretim çocuklarının resim sanatına ve güzel sanatlara ilgisini artırmak amacıyla bu yıl 35’incisini gerçekleştirdiği geleneksel Pınar Çocuk Resim Yarışması’nın ödül töreni, Büyükada’da yapıldı. Yaşar Holding Gıda İcra Başkan Yardımcısı Levent Dağhan’ın katılımıyla gerçekleşen törende, dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edildi. Çocukların bir hafta boyunca Ressam Prof. Ergin İnan ve Ressam Prof. Zahit Büyükişliyen’in gözetiminde yaptıkları resimler sergilendi.

Türkiye’nin yedi bölgesi ve KKTC’nin yanı sıra Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve özel eğitim veren okullardan gönderilen 46.992 resim arasından, jüri tarafından yapılan değerlendirmede dereceye giren çocuk, Büyükada’da Pınar Sanat Haftası’nda bir araya geldi.  

Sanatla dopdolu bir hafta geçiren çocuklar, atölye çalışmalarında resim sanatının püf noktalarını öğrendi, toplu halde yaptıkları resimlerle de birlikte çalışmanın keyfini yaşadı. Bir bölümü İstanbul’u ilk kez görme şansı yakalayan çocuklar, atölye çalışmalarından arda kalan zamanlarda İstanbul’un güzelliklerini keşfetti.

Yaşar Holding Gıda İcra Baskan Yardımcısı Levent Dağhan: “Pınar Çocuk Resim Yarışması uluslararası boyut kazandı”

Pınar’ın çocukların hem zihinsel hem de bedensel gelişimlerine destek olmayı ilke olarak benimsediğini vurgulayan Yaşar Holding Gıda İcra Baskan Yardımcısı Levent Dağhan ödül töreninde şunları söyledi:

“Çocukları seviyor ve önemsiyoruz. Uzun yıllar önce çocuklarımıza, yaratıcılıklarını ortaya koyup geliştirecekleri bir platform sunmak üzere bir yola çıktık. Bu yolda her zaman kılavuzumuz, onların hayalleri oldu. Yarışmamıza ilgi her geçen yıl çığ gibi büyüyor. Geçen yıllarda Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya’dan başvurular alıyorduk. İlk kez 20yılında Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan da çocuklar, Pınar Resim Yarışması’na katıldı. Bu yıl da Kuveyt ve Suudi Arabistan’ı da ekleyerek yarışmamızın ulaştığı ülkeleri daha da büyüttük. Bu yıl resim yarışmamıza 46.992 eser katıldı. Aynı zamanda bu yıl bir ilki gerçekleştirerek özel eğitim veren okullarda eğitim gören çocuklarımıza da ulaştık. Bize gönderilen her resim geniş bir hayal gücünün ürünüydü. Jürimiz aralarından seçim yapmakta epey zorlandı. Bugün dereceye giren öğrencimizi kutlarken, gelecek yıllarda bu sayının daha da artmasını diliyorum. Pınar Ailesi olarak, bundan sonra da çocuklarımızın bedensel ve zihinsel gelişimleri için çalışmaya devam edeceğiz.”

En çok katılım Marmara Bölgesi’nden oldu

Pınar Çocuk Resim Yarışması’na, bu yıl en çok resimle katılan bölge Marmara Bölgesi oldu. Marmara Bölgesi’nden toplam 9.087 adet resim gönderilirken, onu 6.480 adet ile Ege Bölgesi izledi. Sırasıyla Akdeniz Bölgesi’nden 6.056, İç Anadolu Bölgesi’nden 5.99Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden 4.114, Karadeniz Bölgesi’nden 3.2ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden 1.8adet gönderildi. Bu yılki yarışmaya Kıbrıs’tan 1.576 ve Almanya’dan da 88 resim iletilirken, Katar’dan 8ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden 4.052 adet resim gönderildi. Bu yıl yarışmaya ilk kez katılan Kuveyt’ten 1.188 ve Suudi Arabistan’dan 1.540 adet resim gelirken, özel eğitim veren okullardan 207 resim başvuruda bulundu.

Gelecek için hayallerini resimle ifade eden çocukların resimleri, Prof. Ergin İnan önderliğinde bir ön jüri tarafından değerlendirildi. Ön eleme sonucunda elemeye kalan 7.097 resim başta ressam Prof. Ergin İnan olmak üzere, Prof. Zahit Büyükişleyen, Gazeteci İhsan Yılmaz, Gazeteci Aysun Öz, Gazeteci Ferhan Kaya Poroy ve Gazeteci Aslı Örnek tarafından incelendi. Çeşme Altınyunus Otel’de bir araya gelen seçkin jüri üyeleri Türkiye çapında her coğrafi bölgeden 3 öğrenci, KKTC, Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Kuveyt’den 1’er öğrenci olmak üzere toplam 27’şer asil, 27’şer yedek öğrenci belirledi. Özel eğitim veren okullarda okuyan öğrencilerin resimlerinden de 3’ü Samsung Tablet ve 6’sı profesyonel resim malzemelerinden oluşan çanta kazandı.

Sanat Haftası boyunca başarılı çalışmalarından dolayı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığı ile bir yıl boyunca burs ödülü kazanan çocuklar ise Taylan Örs, Selcen Türkmen ve Turan Salih Şahin oldu.

KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ASİL

 1. Meral Hayrunnisa Düzgün / Şanlıurfa / Profilo Ortaokulu
 2. Enes Yılmaz / Gaziantep / Mahmut Fehime Güleç Ortaokulu
 3. Melis Eroğlu / Gaziantep / Bahçeşehir Koleji

EGE BÖLGESİ

ASİL

 1. Aslı Eylül Demir / Aydın / Valiler İlkokulu
 2. Atakan Atmaca / İzmir / Sev Koleji
 3. Günay Alp Barkacı / İzmir / Karşıyaka Koleji

MARMARA BÖLGESİ

ASİL

 1. Selcen Türkmen / İstanbul / Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu
 2. Ecem Eylül İnci /  İstanbul / İBB Şehit Polis Mustafa Erdoğan Ortaokulu
 3. Yağmur Ceylan / Balıkesir / Susurluk Mehmetçik Ortaokulu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ASİL

 1. Celalettin Aydın/ Ankara / Akıllı Okullar
 2. Taylan Örs / Ankara / Selçuklu Şerife Akkanat İlkokulu
 3. Gökhan Efe Öztürk / Ankara / Fevzi Özbey Ortaokulu

AKDENİZ BÖLGESİ

ASİL

 1. 1.Aydın Demir / Antalya / Özel Ant – Çağlayan Münire Sürücü İlkokulu
 2. Şefika Uluçay / Antalya / Melahat Faraçlar Ortaokulu
 3. Turan Salih Şahin / Mersin / Durmuş Ali Toksoylu İlkokulu

KARADENİZ BÖLGESİ

ASİL

 1. Arda Alper / Zonguldak / Kilimli Cumhuriyet Ortaokulu
 2. Enise Zeynep Kanbur / Samsun / Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu
 3. Şeyma Gökbel / Çorum / Org. Ahmet Çörekçi Y.B.O.*

YEDEK

 1. Boran Tan / Samsun / Doğa Koleji

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ASİL

 1. Aysel Saka / Malatya / Nisan Ortaokulu
 2. Bahar Köken / Kars / Özel Sultan Alparslan Eğitim Kurumları Burhanettin Akhan İlkokulları
 3. Belgin Yıldız / Hakkari / Şehit Bilal Soybilgiç Ortaokulu

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

ASİL

 1. Selen Davulcu  / Yakındoğu İlkokulu

ALMANYA

ASİL

 1. Eylül Ulaş / Neuessener Grundschule Essen

KATAR

ASİL

 1. Lamees Mansor Al – Khawi / Jordanian Okulu

 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

ASİL

 1. Rohit Sanjoy / Kinder Garden Stateres*

YEDEK

 1. Kelvin Mathew / School of Knowledge

KUVEYT

ASİL

 1. Wafa Anwar Anwar / International School of Pakisthan Kuwait

SUUDİ ARABİSTAN

ASİL

 1. Mugtaba Mustafa Eltayeb / Inspire International Academy

TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA OKULLARI (SAMSUNG TABLET KAZANANLAR)

ASİL

 1. Kadriye Kaya / Mersin / Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
 2. Efe Burak Sert / İzmir / Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
 3. Azat Arslan / Mersin / Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi

TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL EĞİTİM VE UYGULAMA OKULLARI (RESİM MALZEMESİ KAZANANLAR)

 1. Hacer Han / Bursa / Rüveyde Dörtçelik Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
 2. İslim Kılıç / İstanbul / Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
 3. Tuğba Yüksel / Mersin / Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
 4. Seren Eren / Mersin /  Hüseyin Polat Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi
 5. Aleyna Atlı / İzmir / Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı
 6. Sena Güçlü / Samsun / Fahriye Kemal Kızılot Özel Eğitim Uygulama Merkezi

“*” işaretli isimler 35. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nı kazanan ancak 10. Pınar Sanat Haftası’na katılamayan öğrencileri belirtmektedir. O isimler yerine aşağıda belirtilen yedek isimler katılım göstermiştir.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş