Sürdürülebilirlik Yolculuğu

1960-1999

Yaşar Topluluğu’nun ilk kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları, 1954 yılında ülkemizin ilk boya fabrikasını açan DYO’nun 1960’lı yıllarda okuma-yazma kursları ve çalışanlara sağladığı sosyal imkanlarla başlamıştır. 1965 yılında sektörün ilk bayilik sistemini kurarak iş ortaklarıyla büyüme stratejisini hayata geçiren DYO, 1967 yılında özel sektörde bir ilk olarak düzenlediği resim yarışmalarıyla da ülkemizde sanatın gelişmesine yönelik önemli adımlar atmıştır. 1969 yılında İzmir Bademler Köyü’nde yapılan tiyatro ise kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının köklerini göstermektedir.

1974 yılında, sosyal dayanışma, manevi değerlere saygı, kamu hizmetlerine katkı ve fertle devlet bütünleşmesini pekiştirme amacıyla eğitim ve kültür çalışmaları gerçekleştirmek üzere kurulan Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitim yatırımları ve karşılıksız burslar ile eğitime destek olurken, “S. Yaşar Müzesi ve Sanat Galerisi” ve “DYO Resim Ödülleri” ile kültür-sanat hizmetleri gerçekleştirmektedir. 1985 yılında açılan S. Yaşar Müzesi aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel resim müzesidir. Vakıf, 1974 yılında “Durmuş Yaşar İlkokulu” ile başladığı eğitim yatırımlarına, 1993 yılında “Karşıyaka Selçuk Yaşar Alaybey Ortaokulu”nu milli eğitime kazandırarak devam etmiştir. Vakıf ayrıca, 1998 yılından bugüne arkeolojik kazılara desteğini sürdürmektedir.

Ülkemizde bölgesel kalkınma modelinin iyi bir örneği olarak 1973 yılında kurulan Pınar Süt’ün, kurulduğu ilk yıllardan itibaren çiğ süt üreticilerine sağladığı destekler ve eğitimler, Topluluğun kurumsal sorumluluk anlayışını göstermektedir.

İlköğretim çağındaki çocukların sanata ilgisini artırmak ve geleceğin ressamlarını yetiştirmek amacıyla ilk kez 1981 yılında düzenlenen “Pınar Çocuk Resim Yarışması” ve çocuklara sanat sevgisini aşılamak üzere 1987 yılında kurulan “Pınar Çocuk Tiyatrosu”, Topluluğun uzun soluklu kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ilk örneklerindendir.

Yaşar Topluluğu’nun kurucusu Selçuk Yaşar’ın liderliğinde 60 yılı aşkın süredir Karşıyaka Spor Kulübü’ne destek verilmektedir. Pınar, 1998 yılından bu yana ana sponsor olarak Karşıyaka Basketbol Takımı’na ve altyapıda spor yapan binlerce minik sporcuya destek sağlamaktadır.

1998 yılında kurulan Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı ise, İzmir’in iki vakıf üniversitesinden biri olan Yaşar Üniversitesi’ni eğitime kazandırmıştır.

2000-2008

 • 2000 yılında OECD’nin belirlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum ile uluslararası standartlar doğrultusunda kurumsal sürdürülebilirlik çalışmalarına başlanmıştır. 
 • Toplumsal gelişime ve eğitime destek amacıyla, 2002 yılında “Selçuk Yaşar Boyacılık ve Endüstri Meslek Lisesi” ve 2005 yılında “Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Anadolu Lisesi”nin yapımı tamamlanarak milli eğitimin hizmetine sunulmuştur. 
 • 2007 yılında “Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi” (BM KİS) imzalanmıştır.
 • 2008 yılında Diyarbakır’da yapımı gerçekleştirilen “Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İlköğretim Okulu” milli eğitime kazandırılmıştır.
 • 2008 yılında Dyo Boya, Avrupa Patent Ofisi’nden sektörün ilk nano patentini almıştır.

2009-2011

 • 2009 yılında ilk “BM KİS İlerleme Raporu” yayınlanmıştır.
 • 2009 yılında tüm çalışanların uyumunu esas alan “Yaşar Topluluğu İş Etiği Kuralları Kılavuzu” yayınlanmıştır.
 • 2009 yılında Dyo Boya, sektördeki ilk “Ar-Ge Merkezi Belgesi”ni almıştır.
 • 2010 yılında “Kurum İtibarı” projesini hayata geçirmek üzere Sürdürülebilir Kalkınma, Kurumsal Yönetim ve Etik, Kurumsal Değerler, Sosyal Sorumluluk ve Kurumsal İletişim alt komiteleri oluşturulmuştur. 
 • 2010 yılında Topluluk içerisinde karbon ayak izi hesaplamaları başlatılmıştır. Karbon ekipleri ve liderleri aracılığıyla söz konusu süreçler, tüm değer zinciri içinde yaygınlaştırılmıştır. 
 • 2011 yılında ilk “Yaşar Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlanmıştır.
 • 2011 yılında Pınar Süt, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye başlamıştır.

2012-2014

 • 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından başlatılan “Kadının Güçlenmesi İlkeleri CEO Destek Beyannamesi” imzalanmıştır. 
 • 2012 yılında Dünya Ekonomik Forumu tarafından gündeme getirilen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde sürdürülen “İş’te Eşitlik Platformu”na katılım gösterilmiştir. 
 • 2012 yılında Dyo Boya Dilovası Tesisi, Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri” kapsamında Marmara Bölgesi’nin en çevreci kuruluşu büyük ödülünü almıştır.
 • 2012 yılında Pınar Et, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye başlamıştır.
 • 2013 yılında tüm Topluluk şirketlerinde su anketi yapılarak su ve atık su yönetimi için ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiştir. 
 • 2013 yılında Pınar Enstitüsü, gıda, sağlık ve beslenme konularında toplumsal bilinci ve farkındalığı artırmak ve bilimsel çalışmaları desteklemek üzere faaliyete geçmiştir. 
 • 2013 yılında otizmli çocukların eğitimine destek amacıyla 18 derslikli “Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi”nin yapımı tamamlanarak milli eğitimin hizmetine sunulmuştur. 
 • 2013 yılında Pınar Su ve İçecek, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye başlamıştır.
 • 2013 yılında “Pınar Çocuk Resim Atölyesi”nin ilki gerçekleştirilmiştir.
 • 2013 yılında Pınar Et, Ege Bölgesi Sanayi Odası tarafından “Çevre Dostu Sanayi Tesisi” kategorisinde verilen çevre ödüllerinde üçüncülük ödülü almıştır.
 • 2013 yılında Dyo Boya, EFQM Mükemmellik Modeli’ni uygulamaya koyan ilk boya şirketi olmuş ve aynı yıl Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde “5 Yıldız Yetkinlik Belgesi” ile ödüllendirilmiştir.
 • 2014 yılında sera gazı envanter yönetim sistemi oluşturmak ve su ayak izini hesaplamak üzere çalışmalara başlanmıştır. 
 • 2014 yılında Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi hayata geçirilmiştir.
 • 2014 yılında Pınar Süt, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15.’si düzenlenen “Sanayide Enerji Verimliği Proje Yarışması”nda Enerji Verimli Endüstriyel Tesis kategorisinde gıda ve içecek alt sektörü içerisinde birincilik ödülünü kazanmıştır.
 • 2014 yılında Dyo Boya, KalDer “Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülü”nü almıştır.
 • 2014 yılında Dyo Boya Ar-Ge Merkezi, Ar-Ge merkezlerini değerlendiren “Ar-Ge Merkezi Performans Endeksi” sonuçlarına göre kimya sektöründe en başarılı Ar-Ge merkezi seçilmiştir.

2015-2017

 • 2015 yılında Pınar Su ve İçecek, Bursa Tesisi’nde Geri Dönüşümlü Ambalajlı Doğal Kaynak Suyu üretimine başlamış, bu yatırım ile birlikte geri dönüşümlü ürün kapasitesini yaklaşık %70 artırmıştır.
 • 2015 yılında Pınar Süt, “Ar-Ge Merkezi Belgesi”ni almıştır.
 • CDP’ye (Carbon Disclosure Project - Karbon Saydamlık Projesi) su şeffaflık projesi de dahil olmak üzere katılan ilk süt ve süt ürünleri üreticisi olan Pınar Süt, “CDP 2015 İklim Değişikliği Türkiye Raporu”nda gönüllüler arasında ilk sırada yer almıştır. 
 • 2015 yılında Pınar Et bünyesinde “Hayvan Refahının İyileştirilmesi” projesi gerçekleştirilmiştir.
 • 2016 yılında, üst yönetimden başlayarak yürütülen çalışmalar ile, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde Topluluğun iş hedefleri ile 2030 Kalkınma Amaçları arasında uyumlandırma ve güncelleme gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara bağlı olarak Yaşar Topluluğu 2030 İş Hedefleri hazırlanarak, tüm şirketlerde gözden geçirme çalışmaları yapılmış, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumluluk stratejileri belirlenmiş ve Topluluk hedefleri tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır. 
 • 2016 yılında “Verimlilik Yarışması” ile “Yaşar’ın Yıldızları Yarışması” sürdürülebilirlik çatısı altında birleştirilmiş ve “Yaşar Topluluğu Sürdürülebilirlik Yarışması” başlamıştır.
 • 2016 yılında Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projesi hayata geçirilmiştir.
 • 2016 yılında Dyo Boya, KalDer tarafından düzenlenen Kalite Kongresi’nde “Türkiye Mükemmellik Ödülü”nün sahibi olmuştur.
 • 2017 yılında Pınar Süt, “CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülü” ve “CDP Türkiye Su Liderleri Ödülü”ne layık görülmüştür.
 • 2017 yılında Pınar Et, CDP kapsamında iklim değişikliği ve su konularında raporlama yapmaya başlamıştır.
 • 2017 yılında Pınar Et, sektöründeki ilk “Ar-Ge Merkezi Belgesi”ni almıştır.
 • 2017 yılında Dyo Boya, sektöründe “EU EcoLabel” alan ilk şirket olmuştur.
 • 2017 yılında Dyo Boya Dilovası Tesisi’nde “Ar-Ge Merkezi” kurulmuştur.

2018-2020

 • 2018 yılında Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Eskişehir’de yaptırılan “Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”nin yapımı tamamlanarak milli eğitimin hizmetine sunulmuştur. 
 • 2018 yılında Pınar Enstitüsü tarafından “Sağlıklı Yaşam Oturumları” projesi hayata geçirilmiştir.
 • 2019 yılında Yaşar Holding, TÜSİAD - Global Compact Türkiye - SKD iş birliğinde oluşturulan “İş Dünyası Plastik Girişimi”ni imzalayarak plastik kirliliği ile mücadelede gönüllü ilk 26 şirket arasında yer almıştır. 
 • 2019 yılında Pınar Enstitüsü’nün “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Business Call to Action Platformu tarafından “Impact Champions (Etki Şampiyonları)” programına dahil edilmiştir.
 • 2019 yılında Pınar Su ve İçecek Ar-Ge çalışmaları ile birlikte su ve içecek sektörlerinde yeni ürün geliştirmeyi ve inovasyonu desteklemek amaçlarıyla bir merkez kurmuştur.
 • 2020 yılında Pınar İletişim Merkezi üzerinden görme engelli bireylere özel “Engelsiz İletişim Hattı” hizmeti sunulmaya başlanmıştır.
 • 2020 yılında Pınar Enstitüsü’nün “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” projesi Birleşmiş Milletler Genel Kurul Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yıllık forumda “The Impact Management Journey” oturumunda “örnek kapsayıcı iş modeli” olarak Türkiye’yi temsil eden tek proje olmuştur. Proje, Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla İzmir’de gerçekleştirilen Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi’nde ise “Tarımı Geleceğe Taşıyanlar” ödülüne layık görülmüştür. 

2021-2022

 • 2021 yılında Yaşar Holding, UN Global Compact tarafından düzenlenen “Climate Ambition Accelerator - İklim Hedefi Hızlandırma Programı”na dahil olmuştur. Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Komitesi ve Şirket Karbon Liderleri’ne verilen eğitimlerin ardından, bilim temelli hedef belirleme yönünde çalışmalara başlanmıştır.
 • 2021 yılında Yaşar Holding, UN Global Compact’in iş dünyasında kadınların temsilini ve liderliğini artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Target Gender Equality - Hedef Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı”na katılan şirketler arasında yer almıştır.
 • 2021 yılında Pınar Süt ve Pınar Su ve İçecek 2050 yılına kadar “karbon-nötr” olma hedeflerini açıklamıştır.
 • 2021 yılında Desa Enerji’de kurulan güneş enerjisi panelleri ile yenilenebilir enerji üretimine başlanmıştır.
 • 2021 yılında e-ticaret platformu “PınarOnline” kurulmuştur.
 • 2021 yılında Pınar İletişim Merkezi üzerinden hizmet veren “Engelsiz İletişim Hattı” işitme engelli bireylere de hizmet sunmaya başlamıştır.
 • 2019 yılında ilk imzacıları arasında yer alınan “İş Dünyası Plastik Girişimi (İPG)” kapsamında, Yaşar Holding, Pınar Et ve Pınar Su ve İçecek şirketleri olarak 2023 yılına kadar taahhüt edilen 90 ton plastik azaltım hedefi 2021 yılı sonunda gerçekleştirilmiş, taahhüt kapsamındaki azaltım 2022 yılı sonunda 144,7 tona ulaşmıştır.
 • 2022 yılında Yaşar Topluluğu’nun Dijital Dönüşüm sürecinde SAP S4/HANA Cloud Dönüşüm Projesi “Proje Feniks” başlamıştır.
 • 2022 yılında sürdürülebilir başarıyı destekleyecek iş yapış ve ilişki biçimlerinin geliştirilmesini, organizasyonun da bu dönüşümle uyumlu olarak güçlenmesini sağlamak üzere “Kültürel Dönüşüm Projesi” başlamıştır.
 • 2022 yılında, Topluluk şirketleri arasında Ar-Ge alanında sinerjinin artırılması ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarının geliştirilmesi amacıyla “Yaşar Topluluğu Ar-Ge Birimleri Platformu” oluşturulmuştur.
 • 2022 yılında UN Global Compact tarafından yürütülen “SDG Innovation for Young Professionals - SDG İnovasyon Programı”na katılım sağlanmıştır.
 • 2022 yılında Pınar Süt, Borsa İstanbul’da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansı yüksek olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne dahil olmuştur.
 • 2022 yılında Pınar Süt’te Atık Su Arıtma Tesisi’nin revizyonu yatırımı tamamlanmıştır.
 • 2022 yılında Pınar Et 2050 yılına kadar “karbon-nötr” olma hedefini açıklamıştır.
 • 2022 yılında Pınar Et’te 1,77 MWp kurulu güce sahip güneş enerjisi yatırımı gerçekleştirilmiştir.
 • 2022 yılında Viking Kağıt tarafından gerçekleştirilen yatırımla, içecek kartonlarının %100 geri dönüştürülmesi ile temizlik kağıtları üretimine başlanmış, içecek kartonlarından geri kazanımla üretilen doğa dostu temizlik kağıdı ürünü “Select Nature” pazara sunulmuştur.
 • 2022 yılında CDP kapsamında Pınar Süt ve Pınar Et, yönetim seviyelendirmesi içinde yer alarak su güvenliği alanında sırasıyla B- ve C, iklim değişikliği alanında ise sırasıyla C ve B- notu ile derecelendirilmiştir.
 • 2022 yılında Pınar Su ve İçecek, Pınar Et ve Pınar Süt’ün kurumsal yönetim derecelendirme notları 10 üzerinden sırasıyla 9,54, 9,38 ve 9,35 olarak gerçekleşmiştir.
 • 2022 yılında Pınar Enstitüsü yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Genç Çiftçi Mesleki ve Bireysel Kapasite Gelişimi Programı”na anket uygulamaları ve çalıştaylarla başlanmıştır.
 • 2022 yılında Pınar Enstitüsü tarafından “Süt Uzmanı” mobil aplikasyonu uygulamaya alınmıştır.
 • 2022 yılında Dyo Boya iklim kriziyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiği iyi uygulamaları aktarmak üzere COP27’ye katılım sağlamıştır.
 • 2022 yılında Dyo Boya’nın formaldehit absorplayan DYO Oxymax ürünü, World Coatings Council (WCC) seminer etkinliklerinde “İyi Uygulama Örneği” olarak gösterilmiştir.
 • 2022 yılında Dyo Boya e-ticaret uygulaması “www.boyadyo.com” internet sitesi ve mobil aplikasyonunu uygulamaya almıştır.
 • 2022 yılında, Desa Enerji’de “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi”, “ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi” ve “Sıfır Atık” belgeleri, Yaşar Bilgi’de ise “Sıfır Atık” belgesi alınmıştır.
 
Paylaş