Sürdürülebilirlik Yönetimi

Yaşar Topluluğu’nda hedef ve stratejiler Yönetim Kurulu seviyesinde belirlenirken, Üst Yönetim tarafından bu stratejilerin uygulanması sağlanmaktadır. Yaşar Holding Yönetim Kurulu, öncelikler doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarının yürütülmesini sağlayarak Sürdürülebilir Kalkınma Politikası’nın uygulanmasına liderlik etmektedir.

2010 yılından beri faaliyet gösteren, tüm Topluluk şirketlerinin Sürdürülebilirlik Liderleri ile temsil edildiği Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Komitesi, sürdürülebilirlik alanında Topluluk bütününde koordinasyonu sağlamakta, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma yolundaki ilerlemeyi takip etmekte ve Topluluk genelinde sürdürülebilirliğin gelişimine öncülük etmektedir. Komite aynı zamanda risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilirlik stratejisinin ve uygulama araçlarının iyileştirilmesini, Topluluk şirketlerindeki iyi uygulamaların diğer şirketlere yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır. Düzenli olarak gerçekleştirilen komite toplantılarında, güncel gelişmeler, regülasyonlardaki değişiklikler, yapılan/yapılması planlanan proje ve çalışmalar değerlendirilmekte, iyi uygulamalar paylaşılmaktadır.

Yaşar Holding Sürdürülebilirlik Komitesi altında yapılandırılmış İklim Krizi Çalışma Grubu ve “Eşit Yaşar’ız” Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu, Topluluğun sürdürülebilirlik öncelikleri arasında gördüğü iklim krizi ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularında çalışmalar yapmaktadır.

Yaşar Topluluğu şirketleri bünyesinde oluşturulan Şirket Sürdürülebilirlik Komiteleri ve komitelere bağlı oluşturulan İklim Krizi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grupları ise, Topluluğun sürdürülebilirlik stratejisi, hedefleri ve Sürdürülebilir Kalkınma Politikası’na bağlı kalarak şirket bazlı sürdürülebilirlik faaliyetlerinin koordinasyonunu ve uygulanmasını sağlamakta ve şirket üst yönetimine raporlamaktadır.

 
Paylaş