Çalışanlarımıza İyi Bakıyoruz

“Başarı; ancak iyi kadrolarla, bu kadroların iyi yönetilmesiyle, moral motivasyonla mümkündür.”

Selçuk Yaşar
Onursal Başkan

Yaşar Topluluğu’nda işe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, eğitim ve gelişim gibi tüm insan kaynakları süreçlerinde çalışanlara fırsat eşitliği tanınmakta ayrımcılık yapılmamaktadır. Çocuk istihdamına izin verilmemekte, çalışanlarımıza uygun çalışma koşulları sağlanırken, kadın çalışanlarımızın güçlenmesine özel önem verilmektedir.

Yaşar Topluluğu çalışanlarının profesyonel gelişimlerine önem verdiği kadar, kişisel gelişimlerinin devamı için de eğitimlerini sürdürmektedir. Ayrıca, hem çalışanlarına, hem de ailelerine destek olmak için sıklıkla görülen hastalıklar konusunda bilgilendirici eğitim çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Şirketlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak tüm şartlar yerine getirilmekte, meydana gelebilecek olası iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçmek için çalışanlarımız hem eğitilmekte hem de denetlenmektedir.

 
Paylaş