Sürdürülebilirlik Anlayışımız “İyi Bakmak”

Yaşar Topluluğu’nun değer zincirinin tümünün kapsayıcı olmasına özen göstererek ve sürdürülebilirlik önceliklerinden yola çıkarak oluşturduğu sürdürülebilirlik stratejisi, “daha iyi bir yaşam için tüm paydaşlara iyi bakmak” anlayışını yansıtmaktadır. Sürdürülebilir bir gelecek için insanı odağına alan Yaşar Topluluğu, çevresel, sosyal ve yönetişim performansını her geçen yıl geliştirmektedir. 2009 ve 2010 yılları için BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS) İlerleme Raporu yayımlayan Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik faaliyetleri, 2011 yılından itibaren her yıl hazırlanan Yaşar Sürdürülebilirlik Raporu ile tüm paydaşlarla paylaşılmaktadır.

Geleceğin ihtiyaçlarını bugünden öngörerek sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli adımlar atan Yaşar Topluluğu, çevresel, sosyal ve yönetişim başlıklarında ele aldığı sürdürülebilirlik kavramını iş süreçleriyle bütünleştirmekte, doğaya ve insana saygılı, tüm paydaşları için değer yaratma odaklı iş yapış biçimini faaliyetlerinin temeline alarak, süreçlerinin tamamını ‘iyi bakmak’ esasına göre yönetmektedir.

Topluluğun tüm paydaşlarına iyi bakmak anlayışı “işe, çalışanlara, topluma, iş ortaklarına ve çevreye iyi bakmak” başlıkları altında ele alınmaktadır.

 
Paylaş