İş Ortaklarımıza İyi Bakıyoruz

“Şahsi başarılarımız güzeldir. Müşterek başarılarımız ise olağanüstü olmalıdır!”
Selçuk Yaşar

Yaşar Topluluğu iş otakları ile birlikte büyümeyi, sürdürülebilir bir gelecek için yasalara uygun ve etik davranmayı, çevre ve doğaya önem veren bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürmeyi ilke edinmiştir. İş ortaklarının seçimi ve değerlendirilmesi sürecinde; insan hakları, etik, iş sağlığı ve güvenliği, çalışma koşulları, gıda güvenliği, hayvan refahı, çevrenin korunması, sosyal etki ve iş sürekliliği gibi unsurlar dikkate alınmaktadır.

Sürdürülebilir büyümenin değer zincirinin tümünde sürdürülebilirliği sağlamakla mümkün olduğuna inanan Yaşar Topluluğu, “ürün ve hizmetlerin yaşam döngüsü boyunca çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin yönetimi ve iyi yönetişim uygulamalarına teşvik edilmesi” anlayışından hareketle tedarikçilerini sürdürülebilirlik yaklaşımına dahil etmektedir.

İş ortaklarının Yaşar Topluluğu kurumsal değerleri, sürdürülebilirlik anlayışı, sürdürülebilirlik politikası, standartları ve taahhütlerine uyum göstermeleri beklenmektedir.

“İş Ortaklarına İyi Bakmak” anlayışımız Yaşar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda aşağıdaki başlıkta ele alınmaktadır.

 
Paylaş