Topluma İyi Bakıyoruz

“Ben değil, ‘biz’ varız!”

Selçuk Yaşar
Onursal Başkan

Yaşar Topluluğu olarak tüketici ve müşterilerimizin sağlığını ve güvenliğini birincil önceliğimiz olarak kabul ediyor, ürün ve hizmetlerimizle hayatlarına değer katmayı amaçlıyoruz. Topluluğumuz şirketlerinin her biri, sektörlerin doğasına göre farklı ürün/hizmet bilgisi düzenlemelerine ve etiketleme kurallarına tabidir. Sorumluluğumuzun sözkonusu kuralların ötesinde olduğunun bilinci ile hareket ediyor ve düzenli olarak müşteri/tüketici memnuniyetini ölçerek, iyileştirici aksiyonlar alıyoruz. Topluluğumuzda operasyonel mükemmelliyetçiliği sağlamanın ve sürekli iyileştirmenin en önemli aracı, kalite, gıda güvenliği, çevre, müşteri memnuniyeti ve enerji gibi yönetim sistemlerimizdir.

Sürdürülebilirliğin özellikle ekonomik ve çevresel ayağında değerli çıktılar sağlayan inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarımıza; pazar araştırmalarımız, tüketicilerimizin beklenti ve talepleri, rekabette üstünlük sağlayacak alanlar ve maliyet iyileştirme çalışmalarımız yön vermektedir.

Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği ve kaliteli ve yeterli miktarda gıdanın üretilebilmesi için, iklim değişikliği ile mücadele ediyor, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin ekonomik karlılığının korunmasına gayret ediyoruz. Üretici destek programlarını yürütürken, hayvan refahına da ilgili yasa ve yönetmeliklerin üzerinde özen göstermekteyiz.

Şirketlerimizin hayata geçirdiği toplumsal yatırımların yanı sıra, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı, Pınar Enstitüsü ve Yaşar Üniversitesi toplumsal gelişimin ve refahın arttırılması için projeler geliştirmektedirler.

Topluluğun iş anlayışı, içinde bulunduğu çağa paralel olarak yönetilmiş, toplum ihtiyaçlarına cevap verebilen, Ar-Ge çalışmalarıyla bilim temelli, sürdürülebilir üretim için kalite odaklı şekilde yürütülmektedir. Yaşar Topluluğu bu iş anlayışı ile çalışmalarını Küresel Kalkınma Hedefleri’ne paralel olarak, öncelik verdiği müşteri ve toplum sağlığı ilkesi etrafında sunmaktadır.

 
Paylaş