X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

37. Dyo Sanat Ödülleri’nde Eserler Ankaralı Sanatseverlerle Buluştu.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından gerçekleştirilen 37.Dyo Sanat Ödülleri’nin Ankara Sergisi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar’ın ev sahipliğinde Cer Modern’de açıldı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi açılışına Ankara iş ve sanat dünyasından çok sayıda sanatsever ile Yaşar Topluluğu iş ortakları ve Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş,  Yaşar Topluluğu yönetici ve çalışanları katıldı.

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar, konuşmasında Dyo Sanat Ödülleri’nin 50 yıldır aralıksız sürdürüldüğünün altını çizerek, “Dyo Sanat Ödülleri’nin  istikrarlı olarak devam etmesi, sanatçıların bize duyduğu güven bizleri mutlu ediyor. 50 yılda Dyo Sanat Ödülleri’nde ödül alan çok sayıda sanatçının bugün ülkemizin önde gelen sanatçılarından olduklarını görüyor ve bununla gurur duyuyoruz. Dyo Sanat Ödülleri’ni hep birlikte daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. 37.Dyo Sanat Ödülleri’ne 463 sanatçı 790 eserle katılım gösterdi. Sanatçıların yarışmamıza göstermiş olduğu ilgi bizleri mutlu ediyor. 37.Dyo Sanat Ödülleri seçici kurulunda yer alan değerli hocalarımıza, değerli basın mensuplarına teşekkür ediyor, eserleri ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan tüm sanatçılarımızı kutluyorum.”dedi.

37.Dyo Sanat Ödüllerinde ödül alan ve sergilenmeye değer eserlerin bulunduğu sergi, 30 Nisan 2018 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Eserler Ankara’nın ardından Adana ve İstanbul’da sanatseverlerle buluşacak.

37.Dyo Sanat Ödülleri

Seçici kurulu  Prof. Dr. Şeniz Aksoy, Prof. Dr. Zahit Büyükişliyen, Prof. Neş’e Erdok, Prof. Dr. Hasan Kıran, Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Yrd. Doç. Dr. Umur Türker, Hürriyet Gazetesi Kültür Sanat Müdürü İhsan Yılmaz’dan oluşan 37.Dyo Sanat Ödülleri’nde ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserler, seçici kurulun iki aşamalı değerlendirmelerinin ardından belirlendi. Pentür dalında Sidar Bakı’nın “İsimsiz” ve Murat Özbakır’ın “Doğa-Beden-Kent I”, özgün baskı dalında ise Semih Çınar’ın “Atık No.1” adlı eseri ödüle layık görüldü.

Ödüllü Eserler

Pentür Dalında

Sidar Bakı – İsimsiz adlı eseri

Murat Özbakır – Doğa- Beden-Kent I adlı eseri

Özgün Baskı Dalında

Semih Çınar – Atık No.1 adlı eseri ile ödüle layık görüldü.

PANEL

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, serginin açıldığı Cermodern’de bir de panel düzenledi. “Dünyada ve Türkiye’de Resim Sanatı ve Yeni Sanat Yaklaşımları” konulu panelin oturum başkanlığını, Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Atilla İlkyaz yaptı. Panele, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Şeniz Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Kıran, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Araştırma Görevlisi Semih Çınar konuşmacı olarak katıldı.

Panelde, soyut dışavurumculuk ile başlayan dünya resim sanatının ve Türk resim sanatının  gelişimi konuşuldu. Dünya ve Türkiye’de resim sanatında iz bırakmış sanatçıların eserlerinin de karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği panele Ankara’da yer alan üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri ve Sanat Tasarım Fakültelerinden öğretim üyeleri, öğrenciler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Galeri

 

BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş