X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Çamlı Yem’den 50 Milyon TL’lik Yatırım

Selim Yaşar, “Yaşar Topluluğu olarak Türkiye’ye, Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Çamlı Yem’in, yatırımı tamamlandığında 50 milyon TL’yi bulacak olan yeni, modern ve verimli fabrikasıyla ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkı artarak devam edecek.”

Yaşar Topluluğu’nun tarım, hayvancılık ve balıkçılık sektörlerindeki temsilcisi olarak 1983 yılında kurulan ve kurulduğu yıldan bu yana sektörlerine yön veren Çamlı Yem Besicilik’in, büyükbaş yem ve kanatlı yem üretim kapasitesini arttıracak olan Turgutlu fabrikasının temeli atıldı.

İzmir Pınarbaşı’nda yem fabrikası, İzmir Örenaltı’nda organik gübre fabrikası, İzmir Çeşme’de kültür balığı üretim tesisi, İzmir Güzelbahçe’de hindi üretim tesisleri ve Manisa Beydere’de süt besi işletmesi bulunan Çamlı Yem Besicilik’in Manisa Turgutlu’da temeli atılan yeni yem fabrikasının 2017 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanıyor.

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesindeki temel atma törenine Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Topluluğu ve Çamlı Yem Besicilik yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Hayata geçirecekleri yeni yatırımdan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, “ Dünya ve Türkiye ekonomisinin değişkenlik içinde olduğu bu dönemde, Yaşar Topluluğu olarak Türkiye’ye ve Türkiye’nin geleceğine inanıyoruz. Yatırımı tamamlandığında 50 milyon TL’yi bulacak olan Çamlı Yem Turgutlu Fabrikası’nda büyükbaş yemi ve kanatlı yemleri üreteceğiz. Yaşar Topluluğu olarak, bölgemizin ve ülkemizin çiftçisiyle, süt üreticisiyle, besicisiyle bir bütünüz. Amacımız, yurt içindeki ve yurt dışındaki tüketici ve müşterilerimize en iyi ürünleri sunabilmektir. 1 yıl gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedeflediğimiz yeni, modern ve verimli fabrikamızla ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkı artarak devam edecek.” diye konuştu.

Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş ise; “ Yaşar Topluluğu olarak dünya için stratejik öneme sahip olan tarım&gıda, su ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’de tarım ve hayvancılığın gelişimi için çalışıyoruz. Bu gelişim için en temel şey yem sektöründe yapılan iyileştirme ve gelişmelerdir. Çamlı Yem’in yeni fabrikasında modern alt-yapı yatırımları ile ülkemiz hayvancılığına değer katacağız. ” dedi.

Törende konuşma yapan Yaşar Holding Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Başkan Yardımcısı Hasan Girenes, “2017 yılı sonunda faaliyete geçmesi planlanan Çamlı Yem Turgutlu Fabrikası, 57 bin metrekare arazi içinde yaklaşık 19.000 metrekare kapalı alana sahip olacak. Tam kapasiteye ulaştığında yılda 350.000 ton büyükbaş ve kanatlı yem üretimi gerçekleştireceğiz. Fabrikamızda süt yemleri, besi yemleri, keçi ve koyun yemleri, kuzu-buzağı yemleri, hindi yemleri, yumurtacı tavuk yemleri, etlik piliç yemleri, flake ve müsli yemleri ile tam yağlı soya üretimi yapılacak.  Dikey ve modern sistemde üretim yapacak olan fabrikamız, enerji verimliliği yüksek ekipman kullanımı ve işletme verimliliğini arttıran fabrika otomasyon sistemleri ile %15 daha düşük enerji tüketimi sağlayacak. Akıllı tesis özelliklerini taşıyan fabrikamız, son teknoloji ile donatılmış Türkiye’nin en modern yem fabrikası olacak.” diye konuştu.

Törene katılan Turgutlu Belediye Başkanı ve Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Şirin, ülkemizin geçmişine inandığı gibi, bugününe ve geleceğine de inanarak yatırım yapan Yaşar Topluluğu’nu kutluyorum. Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi olarak yatırımcılarımıza değer veriyor, onları desteklemek için çalışıyoruz. Türkiye’de tarım ve gıda sektörlerine inanan, Turgutlu’yu seçerek bölgemize ekonomik, ticari ve istihdam anlamında katkı sağlayacak olan bu yatırımı yapan Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı Selçuk Yaşar başta olmak üzere tüm yöneticilerine teşekkür ediyorum” dedi.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş