X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Dyo Resim Yarışması Ödüllü Eserleri , Selçuk Yaşar Sanat Galerisi ve Müzesi’nde, yaz boyunca sanatseverlerle buluşacak...

Ekim 2015 - Mayıs 2016 döneminde birbirinden değerli sekiz sanatçının eserlerini sanatseverlerle buluşturan Selçuk Yaşar Sanat Galerisi ve Müzesi, Dyo Resim Yarışması’nın ödüllü 61 eserinin sergilendiği daimi sergiyle yaz döneminde de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Eski bir İzmir evinin restore edilmesiyle yaşayan bir sanat kurumu haline getirilen Selçuk Yaşar Resim Müzesi, Yaşar Topluluğu’nun 40.kuruluş yıldönümü münasebetiyle 1985 yılında ziyaretçilere kapılarını açtı. Türkiye’nin ilk özel resim müzesi olan, Dyo Resim Yarışmaları’nda ödül alan tablolardan ve zaman içinde satın alınan sanat eserlerinden oluşan koleksiyonuyla yıl boyu açık olan Müze, her yıl Eylül-Mayıs döneminde Türkiye’nin ünlü ressamlarını ve eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Dyo Resim Yarışması’nda ödül alan 61 eserden oluşan,  Dyo Resim Yarışması’nda ödül alan eserlerin yer aldığı sergide, Metin Eloğlu, Naci İslimyeli, Nejat Akkan, Yalçın Gökçebağ, Güngör İblikçi, Nurullah Berk, Nedret Sekban, Mehmet Güler, Cavit Atmaca, Bilal Erdoğan, Ekrem Kahraman gibi Türk Resim Sanatı’nın usta sanatçılarının eserlerinin de aralarında olduğu 61 eser yer alacak. Dyo Resim Yarışması Koleksiyon Sergisi, hafta içi her gün 10.00 -18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Selçuk Yaşar Sanat Galerisi 2016-2017 dönemi sergileri, Zahit Büyükişliyen Resim Sergisi ve Nihal Büyükişliyen Heykel Sergisi ile Eylül ayında başlayacak.

Dyo Resim Yarışması

1967 yılında düzenlenmeye başlanan, 1993 yılından bu yana Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı organizasyonuyla hayata geçirilen, 49 yıldır Türk resim sanatının gelişimine verdiği destekle çok sayıda sanatçının yetişmesine öncülük eden Dyo Resim Yarışması’na bu güne kadar  13.977 sanatçı  23.424 eserle katılım gösterdi. Dyo Resim Yarışması, yarım yüzyıla yakın geçmişiyle, Türk resim sanatının bir panoramasını sunabilecek düzeye erişti.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş