X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Ferruh Başağa’nın Eserleri Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’nde...

Türk Resim Sanatı’na çok sayıda eser kazandıran, yurt içi ve yurt dışında layık görüldüğü ödüllerle resim  sanatının ustaları arasında yerini alan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Ferruh Başağa’nın eserleri Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

2010 yılında aramızdan ayrılan, kazandırdığı eserlerle Türk Çağdaş Resim Sanatı’nın ustaları arasında yer alan Ferruh Başağa’nın eserlerinden oluşan, sanatçının ölümünden sonra açılan ilk sergi olan “Anı Sergisi” 3 Kasım Perşembe günü Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’nde açıldı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar’ın ev sahipliği yaptığı sergi açılışına sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Açılışa, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Berki Dibek, Prof.Dr.Münir Ekonomi, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Üniversitesi Rektörü Cemali Dinçer, ressam Ferruh Başağa’nın kızları İnci Başağa Yörükoğlu, Gül Şişmanoğlu, Oya Erol, Lale Esener ile torunu İlhan Demirer de katıldı.

Feyhan Yaşar, Ferruh Başağa’nın Türk Resim Sanatı için çok önemli bir değer olduğunu vurguladığı konuşmasında, “ Değerli sanatçı Ferruh Başağa müzemizde iki sergi açtı. Bir sohbetimizde, 100 yaşıma geldiğimde bana burada bir sergi açın, demişti. Bu sergiyi, Ferruh Başağa’nın 100.yaşı anısına düzenledik. Gerçek bir sanatçı ve gerçek bir baba olan, İzmir’i çok seven Ferruh Başağa’nın değerli eserlerini İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm İzmirlileri bu  eserleri görmek için Selçuk Yaşar Sanat Galerisi’ne bekliyoruz.” dedi.

Birçok karma ve kişisel sergiye katılan, 16 ödül kazanan, DYO Resim Yarışmaları’nda yedi kez seçici kurul üyeliği yapan sanatçının, 16 koleksiyonerinde bulunan 26 eseri, 26 Kasım 2016 tarihine kadar Selçuk Yaşar Resim Müzesi ve Sanat Galerisi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Ferruh Başağa Kimdir?

Türk resim sanatının büyük ismi ressam Ferruh Başağa 1914 yılında İstanbul’da doğdu. 1922 -1935 yıllarında Yugoslavya’da orta ve teknik öğrenimini sürdürdü. 1936 yılında, şimdiki adı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan dönemin Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne girdi. Zeki Kocamemi, Nazmi Ziya Güran ve Leopold Levy gibi hocaların bulunduğu akademide resim eğitimi aldı ve birincilikle mezun oldu.

Çeşitli ressamlar ile Yeniler Grubu’nu kurdu. Ressamlar Derneği üyeliği yapan sanatçı, ilk  sergisini İstanbul’da açtı. Eserleri UNESCO tarafından Muse d’Art Moderne de La Ville de Paris’te açılan sergide yer aldı. İngiltere, Fransa ve Hindistan’da sanat fuarları ile karma sergilere katılan sanatçı, 1947 yılında soyut kavramı ile tanıştı.

Sanatçı,1950 yılına kadar Başbakanlık Basın ve Yayın Müdürlüğü’nde memur olarak çalıştı. 1950 – 1971 yılları arasında çalışmalarına serbest ressam olarak devam etti. 1971 yılında özel vitray ve mozaik atölyesini kurdu ve 1971-1980 yılları arası İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde vitray ve mozaik atölyelerinde hocalık yaptı. 1981 yılında emekli oldu.

Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergi açan sanatçı, çeşitli ülkelerde grup sergileri ve bienallere katıldı. 1985 yılında Ankara'da gerçekleştirdiği retrospektif sergi dolayısıyla kendisine Sedat Simavi Vakfı Görsel Sanatlar Ödülü verildi. Ferruh Başağa, 1991 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Onur Ödülü ve Plastik Sanatlar Derneği Onur Ödülü, 1998 yılında 8. Sanat Fuarı Artist 98 Onur Ödülü, 1999 yılında  Ressamlar Derneği Kurucu Üyesi Onur Ödülü, Turkcell Resim Yarışması Onur Ödülü, Türkiye GESAM Saygı ve Onur Ödülü ile 2005 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

Ferruh Başağa 24 Aralık 2010 yılında İstanbul’ da vefat etti. Vefatından sonra İstanbul’daki atölyesi dışında ikinci atölyesinin olduğu Foça’daki sokağına Ferruh Başağa ismi verildi.

Galeri

 

BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş