X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Altın Yunus’a Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi “Yeşil Yıldız” Belgesi...

Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun ilk 1100 yataklı birinci sınıf tatil köyü olarak kurulan Altın Yunus’un çevreye olan duyarlılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘’yeşil yıldız’’  ile belgelendirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sürdürülebilir turizm kapsamında; çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılması ve belgelendirilmesi uygulaması kapsamında Çeşme Altın Yunus, “Çevreye Duyarlı Konaklama Belgesi-Yeşil Yıldız”ı almaya hak kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevli uzmanlar, Bakanlığın çevre etiketi uygulaması olan çevreye duyarlı konaklama tesisleri projesi kapsamında Altın Yunus çalışanlarına çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratılması amacıyla doğanın yapısı, çevre kirliliklerinin nasıl meydana geldiği, ekolojik etkilenmeler ve tesislerde alınabilecek önlemler gibi birçok önemli konu başlığında eğitimler verdi. 

Altın Yunus Hakkında...

Yaşar Holding tarafından Ege’nin incisi güzel İzmir’in 80 km. batısındaki Çeşme ilçesinin Boyalık Mevkii Kalem Burnu’nda Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun ilk 1100 yataklı ve birinci sınıf tatil köyü olarak 1972 yılında temeli atılan ve 1974 yılında hizmet vermeye başlayan Çeşme Altın Yunus, 140.000 m2’lik alanı ile Türkiye’nin en büyük turizm tesislerinden biridir.
Altın Yunus, yıllardır Türk turizminin öncülüğünü yapmış,sayısız turizmci ve yönetici yetiştirerek bir okul görevini üstlenmiştir. Ülkemiz turizminin  gelişmesinde önemli rol oynayan Altın Yunus, ülke tanıtımında,yabancı ve yerli devlet adamlarının ağırlanmasında,irili ufaklı uluslararası organizasyonlarda büyük ve önemli sorumluluklara imza atmaktadır.

42 yıldır tatil anlayışını yenilikçilikle buluşturan, Ege’nin en gözde yerleşimlerinden Çeşme’de bir mücevher misali ışıldayan Altın Yunus, konaklamadan eğlenceye, konferanslardan  balo ve düğün gibi etkinliklere kadar bir çok hizmeti bir arada sunarken, Ege’nin tam kalbinde Ege’yi doyasıya yaşamak isteyenleri mükemmel hizmet kalitesiyle en iyi şekilde ağırlamayı sürdürmektedir.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş