X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Pınar Et 30. yaşını coşkuyla kutladı

Türkiye’nin lider et ve et ürünleri markası Pınar Et, 30. kuruluş yıldönümünü çalışanları ve yönetimini bir araya getiren özel bir törenle kutladı.

Kutlamada konuşan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Et Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar; “Türkiye’de modern et sanayinin kurucusu ve öncüsüyüz. Sürdürülebilir iş modelleri ile ülkemizin insanına ve gelişimine fayda sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz... Gelecek yıllarda da verimliliğe dayalı sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin lider et ve et ürünleri markası Pınar Et, 30. kuruluş yıldönümünü kutlama töreninde, şirket bünyesinde 5 yılını dolduran 5, 10 yılını dolduran 10, 15 yılını dolduran 20, 20 yılını dolduran 14, 25 yılını dolduran 1, 30 yılını dolduran 2 kişi ile 35 yılını dolduran 1 olmak üzere toplam 53 çalışana başarı ve onurlandırma sertifikaları verildi. Törene Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Et Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding İcra Başkan Yardımcıları Hikmet Altan ve Levent Dağhan, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Başkanı Zeki Ilgaz, Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer ile Yaşar Holding ve Pınar Yöneticileri katıldı.

Pınar Et’in modern et sanayinin kurucusu ve 30 yıldır sektörün lideri olduğunu belirten Feyhan Yaşar; “Yaşar Holding ve Pınar Et olarak geçmişimiz çok parlak ve birçok başarıyla dolu. Yaşar Topluluğu olarak 70 yıldır Türkiye ile birlikte çok çalıştık, büyüdük. Bugün Türkiye’ye milyarlarca değer yaratan, binlerce insana istihdam fırsatı veren sektörlerin öncüsü olduk. Türkiye’de modern et sanayinin kurucusu ve öncüsüyüz. Sürdürülebilir iş modelleri ile ülkemizin insanına ve gelişimine fayda sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz... Gelecek yıllarda da verimliliğe dayalı sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Feyhan Yaşar; “Bugün geleceği yazmak için buradayız. Pınar Et’in geleceğini yazmak için iddialıyız. Geçmişimize layık bir geleceği sizlerle birlikte, yönetimimizle, elbirliğiyle yazacağımıza burada topluluğumuz adına söz vermek istiyorum. Sadakatle, liyakatle, Pınar Et’te çalışmış arkadaşlarımızı ayrıca candan kutluyorum” dedi.

Yaşar Topluluğu’nun hedeflerine ulaşması için inancının, yeteneğinin ve insan kaynağının tam ve yeterli olduğunun altını çizen Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş; “70 yıldr birçok başarımızı beraber kutladık. Bu başarılarda en büyük pay çalışanlarımızın. En değerli varlığımız insan kaynağımız. Aklını, kalbini ve emeğini Yaşar Topluluğu’nun gelişimi için adayan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim. Yaşar Topluluğu kurucularından aldığı güç ve destek ile çalışanlarının azimli çalışmaları Pınar Et’i geleceğe güvenle taşıyacak” diye konuştu.

Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer ise “2015 yılında pazarlama faaliyetlerimizle tüketicilerimizle iyi bir iletişim kurduk. Lider olduğumuz şarküteri kategorisinde ve özellikle AçBitir dilimli ürünlerde büyümeye devam ettik. Sektördeki liderliğimizi gelecekte de devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Et Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Mali İşler ve Finans Başkan Yardımcısı Hikmet Altan, Yaşar Holding İcra Gıda Başkan Yardımcısı Levent Dağhan, Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer ve Yaşar Topluluğu yöneticileri çalışanlarla birlikte Pınar Et’in 30. yıl pastasını kestiler.

15 yıllık Pınar Et çalışanları Hizmet Onurlandırma Sertifikalarını Yaşar Holding Gıda İcra Başkan Yardımcısı Levent Dağhan’dan aldı.

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Pınar Et’e 15 yıl hizmet veren çalışanlara sertifikalarını verdi.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş