X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Pınar Su, kuruluşunu çalışanlarıyla kutladı

Türkiye’nin ilk geri dönüşümsüz ambalajlı su markası ve modern su sektörünün yaratıcısı Pınar Su, 31. kuruluş yıldönümünü çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar; “Türkiye’de su sektörünün kurucusu ve öncüsüyüz. Türkiye’nin ilk su firması olarak gelecekte de Pınar Su’yu parlak günlerin beklediğine inanıyoruz. 2016 yılında büyüme hedefimize hep birlikte çalışarak ve inanarak ulaşacağız”

Türkiye’nin ilk geri dönüşümsüz su markası ve modern su sektörünün yaratıcısı Pınar Su, 31. kuruluş yıldönümünü kutlama töreninde, şirket bünyesinde 5 yılını dolduran 8, 10 yılını dolduran 9 ve 15 yılını dolduran 3 olmak üzere toplam 20 çalışana başarı ve onurlandırma sertifikaları verildi. Törene, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Mali İşler ve Finans İcra Başkan Yardımcısı Hikmet Altan, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu ile Yaşar Holding ve Pınar yöneticileri katıldı.

Pınar Su’yun modern su sanayinin kurucusu ve 31 yıldır sektörde öncü olduğunu belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar; “Pınar Su’yu su sektörünün ötesinde bir gelecek bekliyor. İçecek sektörü Türkiye ve Dünya’da çok hızlı büyüyen bir sektör. Su yerine geçecek başka içeceklerde de var olmak, önümüzdeki dönem stratejilerimizde yer alacak. Sorumluluğumuzun farkında olarak kaynak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bugün Pınar Su üretim kapasitesi olarak 4 kaynağıyla 1 milyon ton’un üzerine çıktı. Hedeflerimiz büyük, bu hedefler hepimize daha fazla sorumluluk ve birlikte uyum içinde çalışma misyonu yüklüyor. Türkiye’nin ilk modern su firması olarak gelecekte Pınar Su’yu parlak günlerin beklediğine inanıyoruz” dedi.

Gıda ve enerji gibi suyun da insanların hayatındaki önemini vurgulayan Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş; “Su olmadan hayat da var olamaz. Bugün Dünya’da ve Türkiye’de temiz ve kaliteli suya ulaşım gittikçe zorlaşıyor. Dolayısıyla Pınar Su olarak stratejik bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sorumluluğumuzun farkında olarak kaynak yatırımlarımıza devam ediyoruz. Değer zincirindeki tüm proseslerde verimliliği esas alıyoruz. Endüstri 4.0 teknolojisi ile robot üretim teknolojisini üretim tesislerimizde inşa etmeye başladık. 31 yıllık deneyimle 2016 yılında da başarılarımızı sizlerle birlikte sürdüreceğiz” diye konuştu

Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu ise “Pınar Su olarak 31. yaşımızı kutlarken aslında su sektörünün de kuruluşunu kutluyoruz. Genç bir şirket olarak önümüzdeki potansiyelin, rekabetin ve fırsatların olduğunun farkındayız. Çok hızlı büyüme potansiyeli olan bir sektördeyiz. Son 3-4 yıldır üretim hacmimizi artırmak adına çok ciddi yatırımlar yaptık. 2016 yılında markamızın hak ettiği yerde olması için yatırım yapmaya devam edeceğiz. ” şeklinde konuştu.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Su Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding Mali İşler ve Finans İcra Başkan Yardımcısı Hikmet Altan, Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu ve Yaşar Topluluğu yöneticileri çalışanlarla birlikte Pınar Su’yun 31. yıl pastasını kestiler.

Pınar Su 31. kuruluş yıldönümünde başarı sertifikası alanlar toplu halde.

Bilgi İçin:

Yıldız Sedef /  (0232) 436 15 15 / 253 yildiz.sedef@pinar.com.tr


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş