X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Pınar Süt Çalışanlarını Onurlandırdı...

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; “Türkiye’de süt sektörünün kurucusu ve öncüsüyüz. Bugün Turquality ile sektörde Türkiye’yi temsil eden tek süt markasıyız.30 yılı aşkın süredir Körfez Ülkelerinde Pınar Labne ile kategoride lider bir markayız. Gelecekte Pınar’ı dünya markası yapma hedemiz var”

Türkiye’nin lider süt ve süt ürünleri markası Pınar Süt’ün 42. kuruluş yıldönümü kutlama töreninde, şirket bünyesinde 5 yılını dolduran 16, 10 yılını dolduran 7, 15 yılını dolduran 9, 20 yılını dolduran 22, 25 yılını dolduran 5 olmak üzere toplam 59 çalışana başarı ve onurlandırma sertifikaları verildi. Törene, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş, Yaşar Holding İcra Başkan Yardımcıları Hikmet Altan ve Levent Dağhan, Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu, Pınar Süt Arge ve Yatırımlar Koordinatörü Erhan Savcıgil ile Yaşar Holding ve Pınar Yöneticileri katıldı.

Pınar Süt’ün modern süt sanayinin kurucusu ve 42 yıldır sektörün lideri olduğunu belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; “Pınar Süt olarak çalışanlarımızla, üreticilerimizle, bayilerimizle, tüketicilerimizle, tedarikçilerimizle büyük bir aileyiz ve birçok yeniliği ve ilki hep beraber gerçekleştiriyoruz. Bugün, Turquality ile sektörde Türkiye’yi temsil eden tek süt markasıyız.30 yılı aşkın süredir Körfez ülkelerinde Pınar Labne ile bu kategoride liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu pazarda Avrupa firmalarıyla yıllardır rekabet ediyoruz ve bu başarı bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz. Pınar’ın dünyada, Avrupa’da, Amerika’da ve bir çok ülkede ihracatı bulunuyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Gelecekte Pınar’ı dünya markası yapma hedemiz var” dedi.

Başarıya ulaşmada yenilikleri ve değişimi takip etmenin önemini vurgulayan Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş; “Yenilikçilik genlerimizde var. Dijital ve ekonomik tüm imkanlardan yararlanarak da yenilikçi yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Motivasyonu yüksek insan kaynağımız ile geleceğe umutla bakıyoruz. Geleneksel hale gelen kuruluş ve onurlandırma törenlerimizde bizlere gönülden bağlı çalışanlarımızı ödüllendiriyoruz. Bu güzel vesile ile aidiyet ve emekleri için bizlere değer katan çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Pınar Süt Genel Müdürü Gürkan Hekimoğlu ise “Pınar Süt olarak yıllık 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu rakam Türkiye’nin süt ihracatının %16’sı. Hedefimiz ihracatımızı kısa sürede artırmak” şeklinde konuştu.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar, Pınar Süt’te 25. Çalışma yılını dolduran çalışanları ödüllendirdi.

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Pınar Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı Pınar Süt’te 20. çalışma yılını başarıyla tamamlayanlara başarı sertifikası verdi.

Pınar Süt’ün 42. kuruluş yıldönümünde başarı sertifikası alanlar toplu halde.

 

Bilgi İçin:

Yıldız Sedef /  (0232) 436 15 15 / 253 yildiz.sedef@pinar.com.tr


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş