X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Türkiye Boya ve Gıda Sanayinin Öncüsü Yaşar Holding 70 Yaşında

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar “Topluluğumuz her yıl ülke ve sektör büyümelerinin üzerinde büyüme hedefiyle yola çıkıyor. Ülkemizin iç pazardaki büyüme potansiyelinin yanında ihracat pazarlarında büyüme potansiyeli de çok yüksek. Yaşar Topluluğu olarak gelecekte başta gıda ve içecek sektörü olmak üzere tüm sektörlerimizde daha fazla büyüyerek yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz. Markalarımız İzmir’de doğdu, Türkiye’nin markaları oldu. Şimdi sıra dünya markası olmakta...” dedi.

Türkiye’nin en büyük ve köklü sanayi kuruluşlarından Yaşar Holding, 70’inci yaşını Çeşme Altın Yunus Otel’inde gerçekleşen törenle kutladı.

Yaşar Holding’in 70. kuruluş yıldönümü kutlama ve hizmet onurlandırma töreninde 5, 10, 15, 20, 25, 30 ve 35. yıllarını dolduran yöneticilere hizmetlerinden dolayı sertifika verildi. Törende Yaşar Topluluğu yöneticileri ve eşlerine, öğrenme, liderlik ve kültür değişimi konusunda danışmanlık hizmeti veren Özgür Bolat tarafından ‘’Mutluluğun Anahtarı’’ konulu bir seminer de verildi.

Törende yaptığı konuşmada, Yaşar Holding’in Türkiye’nin sanayileşme sürecine çok önemli katkılarda bulunduğunu söyleyen, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar; “Ticaret geçmişi 1927 yılında Şeritçiler Çarşısı’nda Durmuş Yaşar tarafından açılan dükkanda boya ve denizcilik malzemeleri satışına kadar uzanan Yaşar Holding’in sanayi geçmişi 1945 yılında Selçuk Yaşar’ın vizyonu ve cesaretiyle başladı ve bugünlere geldi. Türkiye’nin özel sektör liderliğindeki sanayileşme sürecinin başladığı 1950’li yıllarda Kurucumuz ve Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar, Türkiye’nin yeniden inşası sürecinde sanayiyi geliştirme misyonuyla yola çıktı. Türkiye ekonomisi, bugün gelişmekte olan ülkeler arasında çok önemli bir konuma ulaştı. Gelinen nokta, gelecek açısından da ümit vericidir. Bugün dünyanın en büyük 17. ekonomisi durumuna gelmek, çok büyük bir başarıdır. Bu büyümede, devletin yanı sıra özel sektörün katkısı çok önemlidir ve özel sektörün lokomotif kuruluşlarından olan Yaşar Topluluğu, bu sürece çok önemli katkılarda bulunmuştur” dedi.

Selim Yaşar, konuşmasına şöyle devam etti:

“Topluluğumuz her yıl ülke ve sektör büyüme hedeflerinin üzerinde, %10-15 büyüme hedefiyle yola çıkmaktadır. 2014 yılında bir önceki yıla göre %13 büyüme kaydettik ve 4 milyar TL konsolide ciroya ulaştık. Büyümemizde ana iş kollarımız olan gıda ve içecek ile boya iş kollarımız etkin rol oynadı. Büyüme hedeflerimiz paralelinde yarattığımız istihdam da arttı ve 7.500 kişiye ulaştı. Yaşar Topluluğu olarak 1970’li yılların başından bu yana yurt dışında faaliyet gösteriyoruz. Bugün, Yaşar Topluluğu’nun gıda ve içecek, boya ve kağıt iş kollarındaki şirketleri tarafından üretilen ürünler, Topluluğun yurt dışında yerleşik şirketleri aracılığıyla veya ihracat yoluyla 50’yi aşkın ülkede tüketiciler ile buluşuyor. Körfez Bölgesi, AB ülkeleri ve Rusya, ABD Yaşar Topluluğu ve şirketleri için önemli pazarlar olarak öne çıkıyor. Türkiye’den gıda ihracatında 30 yılı aşan bir süredir oluşturduğumuz bir deneyim var. Gelecekte başta gıda ve içecek sektörü olmak üzere ihracatta daha fazla büyüyerek yeni ülkelere açılmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yaşar Topluluğu Onursal Başkanı Selçuk Yaşar Topluluğun 70. Yılını kutlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek “Topluluğumuzun çok daha ileri gideceğine inanıyor, sizlere güveniyorum” dedi.

İcra Başkanı Mehmet Aktaş ise Yaşar Topluluğu’nun bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek başladığı konuşmasında; “Şirketlerin ortalama yaşam süresinin gerilediği günümüzde 70 yaşını kutlamak çok önemli bir başarı. Topluluğumuz, kurucularının vizyonuyla, kurumsal değerleriyle ve insan kaynağıyla bugünlere başarıyla ulaştı. Şimdi 100. yıla hazırlanmak, 2045’te Topluluğumuzun kendi alanlarında dünyanın önde gelen şirketleri olabilmeleri için yol haritasını oluşturmak önemli. 20. yüzyılın geleneksel yönetim modelleri 21. yüzyılda artık geçerli değil. Hayatın her alanındaki değişimi doğru okumaya, doğru yorumlamaya ve esnek yapılarla değişimi proaktif olarak yönetmeye, yönlendirmeye ihtiyaç var. Bunu yapacak olan da yine insanlarımız. Bugüne kadar kazanılmış başarıların çok daha ileriye taşınmasında siz değerli yönetici ve çalışanlarımıza güveniyorum” diye konuştu.

Kuruluş yıldönümü kutlamasında Yaşar Holding Onursal Başkanı Selçuk Yaşar’a (Fotoğraf soldan sağa Selim Yaşar, İdil Yiğitbaşı, Mehmet Aktaş ve Feyhan Yaşar) tarafından Yaşar Topluluğu çalışanları adına bir plaket takdim edildi.

Toplulukta 20 hizmet yılını dolduran Yaşar Holding İcra Başkanı Mehmet Aktaş’a sertifikasını Yaşar Holding Başkan Vekili Feyhan Yaşar ve Yaşar Holding Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı verdi.

Yaşar Holding’in 70. Kuruluş yıldönümü kutlama töreninde 5,10,15,20,25,30 ve 35. yılını dolduran yöneticilere ve çalışanlara hizmet ve onurlandırma sertifikası takdim edildi.

Yaşar Holding’in 70. Kuruluş yılı pastası Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar ve Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı tarafından kesildi.

İletişim için: Selenay Sezer – Rana Var 0 232 495 00 00


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş