X


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRMEYaşar Holding A.Ş. olarak, gerek web sitemizi kullanırken, gerek ilgili başvuru formlarını doldurarak, gerekse başka yollarla tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, T.C. Anayasası, ülkemizin taraf olduğu ilgili uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen bir takım tanımlar hakkında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Şirketimiz ile tüketici, abone, müşteri, tedarikçi, çalışan ve sair ilişkiler çerçevesinde paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun şekilde, hukuk ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, tamamen veya kısmen işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, doğru ve güncel olarak, belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenebilir, kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir; başta Yaşar Topluluğu Şirketleri, iş ortakları, bayiileri, tedarikçileri, alt yüklenicileri, ifa yardımcıları, ilgili denetleyici kurumlar, resmi kurumlar olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, yurtiçi-yurtdışındaki ilgili üçüncü kişilere aktarılabilir; buralarda depolanabilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir. Veri işleyen sıfatı ile şirketimizce tarafınıza bilgilendirme ve tanıtım e-postaları ve/veya sms atabilir, telefon araması yapılabilir yahut bu hizmet üçüncü kişilerden alınmak suretiyle ifa edilebilir.

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz, tüketici ihtiyaçlarını anlamak, isteklerine daha hızlı cevap verebilmek ve tüketicilerimizle olan iletişimimizi geliştirerek daha iyi hizmet vermek, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında görüşlerinizi alabilmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrulturunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapabilmek ya da ilgili mevzuat kapsamında öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek gibi amaçlar için depolanabilir, işlenebilir. Bu hizmet üçüncü kişilerden alınabilir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımız, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir, onaylarınız alınabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Kanun kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir:

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
6. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Bu kapsamda olası yazılı taleplerinizi Şehit Fethi Bey Caddesi No:120/Z1 Alsancak-İzmir adresine ıslak imzalı olarak veya info@yasar.com.tr adresli kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Basın Bültenleri

Yaşar Topluluğu “2016 Sürdürülebilirlik Ödülleri” sahiplerini buldu

Yaşar Topluluğu’nun ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarıyla sürdürülebilirliğe verdiği önemin göstergesi olarak düzenlenen “Sürdürülebilirlik Yarışması 2016” sonuçlandı. Sürdürülebilirliğe katkı sağlayan projelerin ödüllendirildiği yarışmaya, Yaşar Topluluğu şirketleri toplam 19 proje ile başvurdu, yarışma kriterlerine göre değerlendirilen projelerden 8’i ödüle layık görüldü.

Kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlayan, etkin ve verimli kaynak kullanımının yanı sıra toplumsal katkı projeleri ile gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının karşılanmasına etki eden, Topluluğun kurumsal değerlerinin yaşatılmasına yönelik çalışmaları ödüllendirmeyi, bu çalışmaların Topluluk içinde örnek teşkil etmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamayı, çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışının gelişimini hedefleyen Sürdürülebilirlik Yarışması yeni adıyla ilk kez düzenlendi.  Sürdürülebilirlik Yarışması jürisinde, Yaşar Topluluğu yöneticilerinin yanı sıra ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı ve Argüden Yönetişim Akademisi kurucusu Yılmaz Argüden ile Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı kurucusu Serra Titiz de yer aldı.

Yarışma kapsamında Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik anlayışına katkı sağlayan projeler değerlendirildi. Değerlendirme sonunda “Dereceye Giren 3”, “Tematik Ödüle Hak Kazanan 3” ve “Jüri Özel Ödülü” alan projeler ödül almaya hak kazandı. Ödül almaya hak kazanan projeler, Çeşme Altın Yunus Otel’de düzenlenen Sürdürülebilirlik Yarışması 2016 Ödül Töreni’nde açıklandı.

Dereceye giren 3 Proje; “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” Projesi ile Pınar Enstitüsü, “Ağır Hizmet Sektörüne Yönelik Su Bazlı Boya Sistemleri’’ Projesi ile Dyo Boya Fabrikaları, “Aseton Geri Kazanım” Projesi ile yine Dyo Boya Fabrikaları oldu.

“Çevresel Sürdürülebilirliğe En Fazla Katkıda Bulunan Proje”, “Sosyal Sürdürülebilirliğe En Fazla Katkıda Bulunan Proje” ve “En Özgün Proje” olarak belirlenen Tematik Ödüller’de ise; “Çevre Dostu Su Bazlı Metal Yüzey Astarı Projesi ile çevresel sürdürülebilirliğe en fazla katkıda bulunan proje ödülünü Dyo Boya Fabrikaları, “Farklıyız, Farkındayız” Projesi ile Sosyal Sürdürülebilirliğe En Fazla Katkıda Bulunan Proje ödülünü ise Yaşar Holding’in  7 farklı şirketinden oluşan proje ekibi aldı. Yaşar Holding ve YABİM (Yaşar Bilgi İşlem) ortaklığında yürütülen “BFC” Projesi ise “En Özgün Proje” ödülünü almaya hak kazandı. 2016 Sürdürülebilirlik Ödülleri’nde Jüri Özel Ödülü’ne layık görülen proje ise “Pınar Yoğurt Saksı” Projesi ve “İklimlendirme ve Hat Redizaynı ile Operasyonel Verimlilik Artışı‘’ ile Pınar Süt oldu.

Ekiplerin büyük heyecan yaşadığı törende konuşma yapan Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Feyhan Yaşar; “Bu yıl 71. Kuruluş Yıldönümümüzün ana teması “Sürdürülebilirlik”. 71 yılın özetini bu tema ile anlatmak istedik. Sürdürülebilirlik bir yaşam biçimi haline geldiğinde dünya için, ülke için, kurum için, aile için, çocuklarımız için ve geleceğimiz için bırakabileceğimiz en önemli alışkanlık haline gelecek. Dünyamızın geleceği açısından kaynakların verimli, gelecek nesillere yetecek şekilde kullanımı çok önemli. Eminim ki, yaratıcı toplumlar, yaratıcı kurumlar önümüzdeki yüzyılda rekabet ve globalleşme açısından çok daha güçlü olacaklar. Bu çalışmalarda, yarışmada emeği geçen, ödül alan almayan tüm katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Sürdürülebilir bir yaşam için Yaşar Topluluğu olarak elele verecek, daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz.” dedi.

Sürdürülebilirliğin Yaşar Topluluğu’nun bünyesinde ve doğasında olduğunu belirten Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı; “Sürdürülebilirlik Yarışması, Yaşar Topluluğu’nun yıllar boyunca yaptığı sürdürülebilirlik çalışmalarının geldiği son noktadır. 1980’lerde Kalite Çemberleri ile başlayan sürdürülebilirlik yolculuğumuz Verimlilik Ödülleri ile yıllarca devam etti. Bu yıl, sürdürülebilirlik ve verimlilik çalışmalarını değerlendirerek, tek bir çatı altında topladık. Ekip çalışmasını da destekleyen Sürdürülebilirlik Yarışması’na katılım gösteren tüm ekipleri kutluyorum.” diye konuştu.

Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş: “Yaşar Topluluğu’nun kuruluşundan bugüne var olan sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda, 12 yıl önce ekonomik ve çevresel boyutu olan Verimlilik Yarışmaları’nı, daha sonra da sosyal boyutu da içine alan Yaşar’ın Yıldızları Yarışması’nı başlattık. Bu sene ise, tüm bu çalışmaları, sürdürülebilirliğin aslında tüm bu boyutları kapsadığı düşüncesiyle “Sürdürülebilirlik Yarışması” olarak devam ettirmeye karar verdik. Sürdürülebilirlik hem bireysel hem kurumsal hayatlarımızda var. Üretirken, tüketirken, başkalarının hayatlarına dokunurken, her yerde bu anlayışı hayata geçirme ihtiyacı var. Yaşar Topluluğu olarak 2007’de gönüllü olarak UN Global Compact – BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladık ve dünyanın en önemli küresel inisiyatiflerinden birisi olan bu ağa Türkiye’den ilk katılan şirketler arasında yer aldık. 71 yıl önce başladığımız gibi, çok daha büyüyerek, kurumsal vatandaşlık sorumluluğumuzla çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.


BU HABER İLE İLGİLİ BİZE YORUMUNUZU İLETİN

 
Adınız Adınız
Soyadınız Soyadınız
Email Adresiniz Email Adresiniz
Mesajınız Mesajınız
Güvenlik Kodu
refreshcaptcha
İşbu form ile bilgilenmem kapsamında paylaşmakta olduğum kişisel verilerimin Bilgilendirme formu'ndaki amaçlarla ilgili mevzuat kapsamında işlenmesine, depolanmasına, Yaşar Topluluğu Şirketleri ve ilgilileriyle paylaşılmasına, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatılmış olarak, açık şekilde muvafakat ederim.
 
 
 
Paylaş