Çevreye İyi Bakıyoruz

Bizler doğal bir çevrede büyüdük. Betonlaşma yoktu, çevre kirliliği nedir bilmezdik. Günümüzde maalesef böyle değil. Ama ben gençliğe güveniyorum. Onların bizlerden daha büyük işler başaracaklarına inancım tam.
Selçuk Yaşar

Yaşar Topluluğu, sürdürülebilirlik anlayışının ana başlıklarından biri olan “Çevreye İyi Bakmak” yaklaşımı çerçevesinde, “iklim değişikliği ve enerji yönetimi”, “su ve atık su yönetimi”, “döngüsel ekonomi ve atık yönetimi” ve “biyoçeşitlilik” alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Topluluk şirketleri, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kapsamında, tüm operasyonlarında ürün ve proseslerinin çevreye olan etkilerini düzenli olarak değerlendirmekte ve  olumsuz etkilerini en aza indirmek üzere çalışmaktadır. Enerji verimliliğinin sağlanması ve enerji tüketimlerinin azaltılması  amacıyla yürütülen enerji yönetimi çalışmaları ise TSE EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile desteklenmektedir.

Dünyanın bugünü ve geleceği için kritik öneme sahip sektörlerde faaliyet gösteren Yaşar Topluluğu, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında sera gazı ölçümlerini düzenli olarak yapmakta, enerji verimliliğini sağlamak üzere çalışmalar yürütmekte, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımları artırarak karbon nötr olma yolunda açık, şeffaf ve kapsayıcı hedefler belirlemektedir.

“Çevreye İyi Bakmak” anlayışımız Yaşar 2022 Sürdürülebilirlik Raporu’nda aşağıdaki başlıklarda ele alınmaktadır.

 
Paylaş