Çevremize İyi Bakıyoruz

“Her sanayici ve aydın, sadece ekonomik kalkınmaya değil, insan ve insanın çevresine de eğilmelidir.”

Selçuk Yaşar
Onursal Başkan

İklim değişikliği, nüfus artışı, ve kaynakların hızla azalması çevresel riskleri de beraberinde getirmektedir. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız kapsamında belirlediğimiz “su yönetimi”, “enerji ve iklim değişikliği” ve “atık yönetimi” Topluluğumuzun öncelikli alanlarıdır.

Topluluğumuz 10 şirketi için kurumsal bazda yaptığı karbon ayak izi hesaplamaları sonucunda, 2020 yılına kadar birim ton üretim başına %15 azaltım hedefini açıklamıştır. 2015 yılından bu yana karbon ayak izi  ve su ayak izi hesaplamaları yapılmaktadır.

Şirketimizin faaliyet gösterdiği farklı sektörlerden ve su havzalarından seçilen 4 tesisimizde su/atık su yönetimi değerlendirmesi ve su verimliliği iyileştirme olanakları projelerimiz hayata geçirilmiştir.

İklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ve doğal kaynak ve ham maddede yaşanan azalmalar, çevrenin korunması konusunun son derece önemli olduğunu göstermekte, çevre sorunlarının önlenmesini de şirketler özelinde öncelikli hale getirmektedir. Sektörleri gereği en temel ihtiyaçları karşılayarak, topluma hassas bir noktadan dokunan Yaşar Topluluğu, toplum ile çevrenin uyumunu gözeterek, faaliyetlerini ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılacak kaynakların sürdürülebilirliğine yönelik olarak şekillendirmektedir. Su ve enerji yönetimi, doğal kaynak kullanımı, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik konularında hedefler belirleyen Yaşar Topluluğu, faaliyetlerini bu hedefler çerçevesinde hayata geçirmektedir.

 

 
Paylaş