İşimiz "İyi Bakmak"

Yaşar Topluluğu, “değer zincirine iyi bakmak” olarak benimsediği iş anlayışını tüm faaliyetlerinde ortaya koymakta, sürdürülebilir bir gelecek için odağına aldığı insan kaynağı ile ekonomik, çevresel ve sosyal performansını her geçen yıl geliştirmektedir. Bu bilinçle, 2009 ve 2010 yıllarında yayımladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS) İlerleme Raporu’nu takiben 2011 yılından itibaren yılda bir yayımlamaya başladığı Yaşar Sürdürülebilirlik Raporu’nu tüm paydaşlarına sunmaktadır.

Geleceğin ihtiyaçlarını ve gelecekte karşılaşılabilecek engelleri bugünden görerek sürdürülebilirlik yolunda önemli adımlar aatan Yaşar Topluluğu, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla ele aldığı sürdürülebilirlik kavramını iş süreçleriyle bütünleştirerek ve doğaya ve insana saygılı, tüm paydaşları için değer yaratma odaklı iş yapış biçimini tüm faaliyetlerinin temeline alarak, süreçlerinin tamamını ‘iyi bakmak’ esasına göre yönetmekte ve düzenlemektedir. Yaşar Topluluğu, şirketlerinin üst yönetimden başlayarak, faaliyetlerini yöneten, uygulayan ve kontrol eden her kademeden çalışanınn, çalışmalarını sürdürülebilirlik esasına uygun şekilde gerçekleştirmesini sağlayarak faaliyetlerini sürdürülebilir değer yaratma ve bu değeri tüm paydaşlarıla paylaşma felsefesiyle gerçekleştirmektedir.

 
Paylaş