Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Yaşar Topluluğu’nun değer zincirinin tümünü kapsayıcı olmasına özen gösterilerek ve sürdürülebilirlik önceliklerinden yola çıkılarak oluşturmuş olan sürdürülebilirlik stratejisi, tüm paydaşlara iyi bakmak ve onlara daha iyi bir yaşam sunmak amacını taşımaktadır.

İşimize İyi Bakmak ; İşin sürdürülebilirliğine ve tüm paydaşlarının gelişimine katkı sağlayan, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu, etik, hesap verebilir ve durust yönetim anlayışını yaygınlaştırmak.
Çalışanlara İyi Bakmak; Çalışanların gelişimi ve mutluluğunu ön planda tutmak
Topluma İyi Bakmak; Toplumun ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı olmak, toplumsal gelişime katkı sağlamak
İş Ortaklarına İyi Bakmak; Sorumlu tedarik yaklaşımı çerçevesinde iş ortaklarını geliştirmek
Çevreye İyi Bakmak; Çevreye bırakılan ayak izinin bilincinde olarak ekolojik dengeyi gözetmek

Sürdürülebilir Kalkınma Politikası çerçevesinde, hedefler ve stratejiler Yönetim Kurulu düzeyinde belirlenirken, Üst Yönetim tarafından bu stratejilerin uygulanması sağlanmaktadır. 2010 yılından beri çalışmalarını sürdürmekte olan Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi, belirlenen öncelikler çerçevesinde sürdürülebilirlik faaliyetlerinin koordinasyonunu gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda stratejinin uygulanmasını, hedeflerin gerçekleştirilmesini ve sürdürülebilirlik yaklaşımının Topluluk genelinde hakim olmasını teşvik etmektedir. İyi uygulamaların Topluluk şirketlerinde yaygınlaşması çalışmalarını da şirketlerde yer alan Sürdürülebilirlik Komiteleri ile uyum içerisinde yürütmektedir. Şirketlerde yer alan Sürdürülebilirlik Raporlama Liderleri hedeflere ulaşmak için tespit edilmiş olan performans göstergelerinin takibi ve yıllık sürdürülebilirlik raporunun koordinasyonu konularında çalışmalar yürütmektedir.

 
Paylaş