Sürdürülebilirlik Yolculuğumuz

2000

 • Yaşar Holding İcra Başkanlığı ve Yönetim Kurulu sorumluluklarını OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca birbirinden ayırdık.

2003

 • Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni kabul ettik.

2005

 • İnsan kaynaklarında Performans Yönetim Sistemi’ni uygulamaya başladık.

2007

 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (BM KİS) imzacısı olduk.

2008

 • Yalın 6 Sigma projelerini uygulamaya başladık.

2009

 • İlk BM KİS İlerleme Bildirimi Raporumuzu yayımladık. Tüm çalışanlarımızın uyumunu esas alan “Yaşar Topluluğu İş Etiği Kuralları Kılavuzu’nu hazırladık.

2010

 • Kurum İtibarı Projesi’ni başlatarak Kurum İtibarı Komitesi’ni ve ona bağlı olarak çalışan Kurumsal İletişim, Sürdürülebilir Kalkınma, Sosyal Sorumluluk, Kurumsal Yönetim ve Etik, Kurumsal Değerler alt komitelerini oluşturduk.
 • 10 şirketimiz ile kurumsal bazda karbon ayak izimizi hesapladık.

2011

 • İlk Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayımladık.
 • Karbon ayak izi azaltım hedefimizi deklare ettik.
 • Pınar Süt, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye başladı.
 • Topluluk bünyesinde çalışan yöneticilerimiz için “Yönetici Geliştirme Seminerleri” düzenlemeye başladık.

2012

 • BM tarafından başlatılan Kadının Güçlenmesi İlkeleri CEO Destek Beyannamesi’ni imzaladık.
 • “Yaşar Akademi” markasıyla e-öğrenme metodolojisini kullanarak çalışanlarımız için eğitim platformu oluşturduk.
 • Dünya Ekonomik Forumu tarafından gündeme getirilen ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı liderliğinde sürdürülen “İş’te Eşitlik Platformu”na katıldık.
 • Pınar Et, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye başladı.
 • Dyo Boya, Kocaeli Sanayi Odası’nın 18. Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülü Yarışması’nda büyük işletme kategorisinde çevre ödülü kazandı.

2013

 • Gıda, sağlık ve beslenme konularında toplum bilincini ve farkındalığı arttırmak, bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla kurulan Pınar Enstitüsü faaliyetine başladı.
 • Tüm şirketlerimizde su anketi yaparak su ve atık su yönetimi için ihtiyaçları belirledik.
 • Topluluğun tüm şirketlerinde çalışanların oryantasyon sürecinin aynı şekilde yürütülmesi amacıyla “Oryantasyon Prosedürü”nü yayımladık.
 • Tamamen otizmli çocukların eğitim göreceği, 18 derslikli Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi’nin yapımını tamamlayarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim ettik.
 • Pınar Su, Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye başladı.
 • Superbrands International tarafından yapılan araştırmada Pınar, Türkiye’nin süper markaları arasında yer aldı.

2014

 • Sera gazı envanter yönetim sistemi oluşturmak için çalışmalarımıza başladık.
 • Su ayak izi hesaplama çalışmalarına başladık.
 • Pınar Süt ve Pınar Et’in Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim İndeksi kurumsal yönetim derecelendirme notları, yukarı yönlü olarak revize edildi.
 • Mediacat tarafından Felis ödülleri ile PR alanında başarılı projelerin ödüllendirildiği “Brand Voice” kategorisinde Pınar, “Pınar Çocuk Resim Yarışması” ile büyük ödüle layık görüldü.
 • Pınar Süt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15.’si düzenlenen Sanayide Enerji Verimliği Proje Yarışması’nda, Enerji Verimli Endüstriyel Tesis kategorisinde, gıda ve içecek alt sektörü içerisinde birincilik ödülünü kazandı.
 • Dyo Boya Ar-Ge Merkezi tüm Ar-Ge merkezlerini değerlendiren “Ar-Ge merkezi performans endeksi” sonuçlarına göre kimya sektöründe en başarılı Ar-Ge merkezi oldu.

2015

 • Yaşar 2014 Sürdürülebilirlik Raporu GRI tarafından B seviyesinde derecelendirildi.
 • Sera Gazı Envanter Yönetim Sistemi yazılımı tamamlandı.
 • Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında yer alan şirketlerimizin Su Riski Raporları hazırlandı.
 • Yaşar Topluluğu çalışanları arasında gönüllülük faaliyetlerinin desteklenmesi projesine başlandı.
 • Yaşar Topluluğu şirketlerinin sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi ve stratejisinin gözden geçirilmesi için çalışmalara başlanarak çalıştaylar düzenlendi.
 • Dyo Boya, 2015 yılında açıklanan ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 2014 yılı rakamlarına göre belirlenen Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 12 basamak birden yükselerek 145. sırada; Fortune Türkiye’nin açıkladığı “Fortune 500 Türkiye” listesinde de 222. sırada yer aldı.
 • Pınar Süt Güneydoğu Anadolu’da bugüne kadar bölgede yapılan en büyük gıda yatırımı olan Şanlıurfa Süt Fabrikası’nı üretime aldı. Şanlıurfa Fabrikası ile toplam çiğ süt işleme kapasitesi %18 oranında arttı.
 • CDP (Karbon Şeffaflık Programı)’ye su şeffaflık projesi de dahil olmak üzere katılan ilk süt ve süt ürünleri üreticisi olan Pınar Süt, CDP 2015 İklim Değişikliği Türkiye Raporu’nda gönüllüler arasında ilk sırada yer aldı.
 • Pınar Su, Geri Dönüşümlü Ambalajlı Doğal Kaynak Suyu Bursa Tesisi’ni açarak, geri dönüşümlü ürün kapasitesini 335.000 ton/yıl’dan 568.000 ton/yıl’a çıkardı.

2016

 • Sürdürülebilirlik önceliklerinin belirlenmesi ve stratejinin gözden geçirilmesi için, Topluluk şirketlerinin paydaşlarından gelen görüşler de dahil edilerek önceliklendirme çalışmaları tamamlandı.
 • CDP (Karbon Şeffaflık Programı)’ye su şeffaflık projesi de dahil olmak üzere katılan ilk süt ve süt ürünleri üreticisi olan Pınar Süt, 2015 yılında olduğu gibi gönüllü olarak CDP İklim Değişikliği Türkiye Raporu’nda yer alan şirketlerden biri oldu.
 • Yaşar 2015 Sürdürülebilirlik Raporu GRI’ın yeni nesil raporlama standardı GRI G4 göstergeleri kapsamında hazırlandı.
 • Yaşar Gönüllüleri Platformu kapsamında 3 gönüllülük projesi geliştirilerek hayata geçirildi.

2017

 • Değişen dünya koşullarına bağlı olarak, BM, yeni sürdürülebilirlik hedef ve yaklaşımını Sürdürülebilir Kalkınma
  2030 Hedefleri çerçevesinde kamuoyuna sunmuştur.
  Bu değişim Yaşar Topluluğu’nun sürdürülebilirlik yolculuğuna yeni bir yön vermiş, üst yönetimden başlayarak yürütülen çalışmalar ile Topluluğun iş hedefleri ile 2030
  Kalkınma Hedefleri arasında uyumlandırma ve güncelleme gerçekleştirilmiştir.
  Bu çalışmalara bağlı olarak Yaşar Topluluğu 2030 İş Hedefleri hazırlanarak, tüm şirketlerde gözden geçirme çalışmaları yapılmış ve SKH ile uyumluluk stratejileri belirlenmiş ve Holding hedefleri tüm paydaşlar ile paylaşılmıştır

2018

 • Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Eskişehir’de yaptırılan ve 2017 yılında temeli atılan, Eskişehir/Tepebaşı Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı tamamlanarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanmıştır.
 • Pınar Süt CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülü ve CDP Türkiye Su Liderleri Ödülü’nde B skoru elde etti.
 • Pınar Et CDP Türkiye İklim Liderleri Ödülü ve CDP Türkiye Su Liderleri Ödülü’nde B skoru elde etti.
 
Paylaş
 
 
Bilgi Toplumu Hizmetleri